Ontdek interRAI op de eerste NedRAI gebruikersnamiddag

Jurgen BerdenBelRAI, Pyxicare, Pyxima

Goede zorg voor kwetsbare mensen houdt zorgverleners en wetenschappers over de hele wereld al decennia lang bezig. De complexe en vaak langdurige zorg voor kwetsbare mensen vraagt om multidisciplinaire samenwerking.

Dit besef heeft geleid tot de oprichting in 1991 van interRAI, een internationaal non-for-profit samenwerkingsverband van ruim 100 zorgprofessionals en wetenschappers. Zij hebben een innovatieve visie ontwikkeld voor het gehele zorg- en welzijn domein. Deze visie komt tot uiting in de interRAI-instrumenten die in meer dan 30 landen over de hele wereld gebruikt worden.

NedRAI (Nederlandse Vereniging van interRAI gebruikers www.nedrai.org heeft als doel interRAI in Nederland op de kaart te zetten en interRAI gebruikers te ondersteunen.

Graag willen we u uitnodigen op de eerste NedRAI gebruikersnamiddag, waar u kan ontdekken wat interRAI voor u en uw organisatie kan betekenen. Tevens kunt u ervaringen uitwisselen met de huidige gebruikers.

Omdat innovatieve visies niet zonder innovatieve toepassingen kunnen, wil NedRAI u naast informatie over de vele mogelijkheden van interRAI, ook de nieuwste tablet applicatie laten zien (Pyxicare®, www.pyxicare.com). Met de tablet wordt het systematisch beoordelen en volgen van kwetsbare personen een plezier. De geweldige beslisondersteuning van interRAI is geïntegreerd in de applicatie. Uniek is dat een persoon gevolgd kan worden vanuit thuis, naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis. De ontwikkelaars laten u ook zien dat de verkregen informatie op een veilige manier gedeeld kan worden tussen de settings.

Doelgroep
Bestuurders, teamcoaches, verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen en praktijkondersteuners.

Programma
Het eerste deel van de middag leert u interRAI kennen en de vele mogelijke toepassingen gebaseerd op de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal.

Het tweede deel bestaat uit parallelle workshops voor :

(1) De huidige gebruikers bekijken samen met de mensen van Pyxicare welke knelpunten, wensen en behoeften rond de tablet applicatie bestaan en op welke wijze deze aangepakt en opgelost kunnen worden.
(2) Geïnteresseerden kunnen kennismaken met Pyxicare en zelf met een tablet aan het werk gaan.

Detail programma 13.30-16.30:

13.00
13.30
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15

Ontvangst
Kennismaking met interRAI instrumenten
Update interRAI: studie bevindingen, internationale ontwikkelingen
Indiceren met interRAI: hoe werkt dat?
Kwaliteit van zorg: indicatoren en benchmarking
Pauze (15 min)
Parellele workshops:
1. Gebruikers van Pyxicare wisselen ervaringen en wensen uit
2. Geïnteresseerden maken kennis met Pyxicare tablets

16.15
16.30

Gezamenlijke afsluiting
Einde

Locatie VUmc (details volgen na inschrijving)

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door interRAI-fellow Hein van Hout VUmc, vereniging NedRAI en Pyxima (ontwikkelaar van Pyxicare).

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vooraf inschrijven is verplicht via: https://docs.google.com/forms/d/1_35cvWSPWOvzkPv3nIYwrtP5h785Oo6z0XNZFB72TAc/viewform?c=0&w=1

Uiterste datum inschrijving: 10 juni

Wij hopen u van harte te mogen ontvangen op 17 juni 2016 vanaf 13.00

Share this Post